HOTLINE

(028) 38 25 39 39

Ban Điều phối Đề án 641 triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đơn vị vận hành: Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 028. 39. 700. 886

Ngày đăng 21/02/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Điều phối Đề án 641, hiện nay đã có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập ban chỉ đạo địa phương và gửi báo cáo về văn phòng Ban Điều phối Đề án. Công tác triển khai Đề án tại địa phương tập trung vào các hoạt động sau:

Các hoạt động tuyên truyền cho Đề án 641 trên hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở; Tổ chức lồng ghép các nội dung của Đề án 641 với các hoạt động của quốc gia, địa phương; Thí điểm tổ chức các hoạt động kiểm tra và hướng dẫn về thực trạng hoạt động TDTT, công tác giáo dục thể chất, công tác truyền thông, hoạt động y tế, dinh dưỡng trong hệ thống trường học các cấp… Công tác phát triển hệ thống CLB thể dục, thể thao ngoại khóa, phát triển hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học thể dục nội, ngoại khóa trong hệ thống các trường học tại địa phương.

Tại buổi làm việc, báo cáo về công tác triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030, Đ/c Đàm Quốc Chính - Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối cho biết: Về tổng thể, việc thực hiện, triển khai Đề án còn gặp rất nhiều khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan. Tuy đã  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn kinh phí để thực hiện (chỉ cấp kinh phí duy trì hoạt động Văn phòng nhưng kinh phí được cấp còn ở mức rất khiêm tốn), làm ảnh hưởng đến việc triển khai các chương trình thành phần trong phạm vi cả nước. Các thành viên trong Ban điều phối, Ban chỉ đạo địa phương hầu hết là các cán bộ kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian, tâm huyết cho việc nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai Đề án; còn thiếu các chuyên gia về tổ chức sự kiện, tư vấn kế hoạch, huy động nguồn lực hỗ trợ cho Đề án.

Cũng tại cuộc học, Đ/c Đàm Quốc Chính đã nêu ra những khó khăn nhất định mà Văn phòng Ban Điều phối gặp phải trong quá trình hoạt động. Cụ thể là: Nhân sự Ban điều phối và Ban chủ nhiệm các Chương trình thành phần có nhiều thay đổi dẫn đến sự chậm trễ, thiếu thống nhất trong quá trình điều hành và triển khai các hoạt động của Đề án; Nhiều nội dung, nhiệm vụ đã phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện do chưa có kinh phí. Việc huy động nguồn lực trong xã hội để tổ chức thực hiện Đề án, đặc biệt là nguồn lực về tài chính gặp rất nhiều khó khăn; Thiếu tính đồng bộ trong việc triển khai giữa trung ương và địa phương...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, PTCT Phạm Văn Tuấn chia sẻ những khó khăn mà Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641 gặp phải trong quá trình triển khai công việc. Trên quan điểm đồng tình với báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh: Văn phòng Ban điều phối cần phân công cụ thể các công việc cho từng cá nhân; rà soát các công việc đã thực hiện; xây dựng lại quy chế, thể chế làm việc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để triển khai có hiệu quả các hoạt động của 4 chương trình thành phần và Đề án tổng thể.